بهترین و معتبرترین مرکز فروش مواد شیمیایی شرکت نیکوشیمی :فروش مواد شیمیایی در بسیاری از استان های سراسر کشور انجام می شود. استان های تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و قم بیشترین میزان مصرف مواد شیمیایی در ایران را دارند؛ دلیل این امر صنعتی تر بودن این استان ها نسبت به سایر استان های کشور می باشد.
توسعه صنعت یک کشور به این معنی است که مواد شیمیایی به میزان بسیار زیاد در آن مورد استفاده قرار می گیرند.
در کشور ما ایران، سرمایه گذاری در تولید انواع مواد اولیه شیمیایی در سطح کافی انجام نشده است؛ بنابراین بیشتر مواد اولیه شیمیایی از خارج از کشور وارد می شوند. در زمینه مواد اولیه شیمیایی که اساس تولید را در این زمینه تشکیل می دهد، بزرگترین عیب کشور ما این است که امکانات تولید مواد اولیه شیمیایی در آن ایجاد نشده است.
بنابراین، بیشتر مواد شیمیایی به صورت وارداتی در بازار عرضه می شوند. خدمات فروش مواد شیمیایی هم از طریق شرکت هایی که صرفا فروشنده مواد شیمیایی هستند ارائه می شود و هم در شرکت هایی که مواد شیمیایی را به صورت مستقیم وارد و به فروش می رسانند. در مورد دوم خرید مواد شیمیایی با قیمت پایین و با صرفه اقتصادی بیشتری برای خریدار همراه است؛ زیرا این شرکتها مواد شیمیایی مورد فروش خود را از شرکت های تولیدی خریداری کرده و به فروش می رسانند.

مواد شیمیایی چیست؟