آب مقطر چیست و کاربرد آب مقطر : 

آب مقطر به آبی گفته میشود که از دستگاه آب مقطر گیری گرفته شده باشد که دستگاه آب مقطر گیری ناخالصی کلی آن را گرفته باشد.
بیشترین کاربرد آب مقطر در آزمایشگاه - بیمارستان - رستوران - هتل و...میباشد 

شرکت نیکوشیمی یکی از بزرگترین فروشنده آب مقطر با برند های زلال طب - سبلان در ایران میباشد 

جهت دریافت قیمت آب مقطر یا خرید آب مقطر با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید 
09126724265
09196030122
02133727494
شرکت نیکوشیمی