جیوه چیست ؟

سولفید جیوه با اکسیژن در دمای ۶۰۰ درجه، ترکیب شده و به جیوه تبدیل می‌شود. جیوه، یکی از فلزات سنگین و درخشان، یک رسانای خوب برای جریان برق و هادی ضعیفی برای گرما است. جیوه تنها فلزی است که در دمای اتاق به حالت مایع می‌شود. از مهم‌ترین خصوصیات این فلز با چگالی ۱۴، می‌توان به مقاوم بودن در برابر آب، اسید‌های رقیق و محلول‌های نمکی اشاره کرد. همچنین این ماده دارای انبساط حرارتی حجمی ثابتی است. جیوه، این فلز سنگین و نقره‌ای، در نوع آزمایشگاهی و صنعتی تولید می‌شود. فروش جیوه آزمایشگاهی در شرکت نیکوشیمی، یکی از اهداف این مجموعه است.