نیکوشیمی>محصولات>محصولات مرک آلمان

محصولات مرک آلمان

استون مرک آلمان ۱۰۰۰۱۳
استون مرک آلمان ۱۰۰۰۱۳

استون هایی که در صنایع مختلف استفاده می شوند، توسط شرکت های مختلف و با میزان درصد خلوص متفاوت تولید می گردند. یکی از استون های با کیفیت و دارای بالاتری درصد خلوص استون مرک آلمان می باشد. در ادامه این مبحث با استون مرک آلمان بیشتر آشنا خواهیم شد.