جیوه چیست و کاربرد آن :
جیوه فلزی هست به رنگ سفید مایل به نقره ای به صورت طبیعی وجود دارد و هیچ گونه رنگی ندارد و سمی _ سرطان زا میباشد و نباید آن در بو کرد ویا موقع استفاده باید از ماسک استفاده کرد 
و بیشتر مردم ادعا دارند که جیوه به رنگ سبز _ بفش _ زرد _ سیاه _ یا صورتی وجود دارد که از بسیاری از دانشمندان سال شد که حتی دانشمندان هم فرضیه این موضح رد کردن که هیچ جیوه ای به این رنگ ها نیست و جیوه فقط به رنگ نقره ای _ قرمز وجود دارد و اگر کسی غیر از این دو رنگ بفروشن کلاهبرداری میباشد 
جیوه خالص نباید داخل جیوه روکش سیاه باشد و اگر داخل جیوه مشاهده شده داخل جیوه سرب یا ناخالصی وجود دارد 
جیوه هم صنعتی _ آزمایشگاهی دارد 
کاربرد جیوه صنعتی :
پشت آینه 
پشت مدار ها 
و.....
کاربرد جیوه آزمایشگاهی 
داخل دستگاه شاقول 
داخل دستگاه گنج یاب 
دانشگاه ها 
و.......
میباشد 

و چگالی جیوه بین 13/80=14
شرکت نیکوشیمی نمایندگی فروش جیوه داخل ایران میباشد 

((هرگونه کپی بردای از مقاله ممنوع میباشد))
 
نوشته شده توسط :شرکت نیکوشیمی