شرکت نیکوشیمی فعالیت فروش خود را در زمینه ای (مواد شیمیایی _ مواد شیمیایی آزمایشگاهی _ مواد شیمیایی صنعتی _ اسانس خوراکی _ اسانس صنعتی _ تجهیزات آزمایشگاهی _ شیشه آلات آزمایشگاهی _ محصولات مرک _ کلر _ آغاز کرده است و در تمامی شهر های ایران نمایندگی فروش دارد 
شرکت نیکوشیمی یکی از بزرگ ترین شرکت های فروش مواد شیمیایی و اسانس میباشد 
(( هرگونه کپی برداری ممنوع میباشد ))
نوشته شده توسط : شرکت نیکوشیمی