صفحه7

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

اسانس سیر

فروش اسانس سیر محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسید مالیک

فروش اسید مالیک (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس سیب

فروش اسانس سیب محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

بوتیل گلیکول

فروش بوتیل گلیکول (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس سقز

فروش اسانس سقز محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

پودر ژلاتین

فروش پودر ژلاتین 25K (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس دارچین

فروش اسانس دارچین محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

منتول

فروش منتول خرس نشان 2/5K (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس توت فرنگی

فروش اسانس توت فرنگی محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسید بوریک

فروش اسید بوریک (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس پرتقال

فروش اسانس پرتقال محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

روغن کرچک

فروش روغن کرچک محصول کشور هند 220K 20K (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس بهار نارنج

فروش اسانس بهار نارنج محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسید فرمیک

فروش اسید فرمیک 85% ( زیر قیمت بازار ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس برگاموت -چای

فروش اسانس برگاموت - چای محصول (آلمان - فرانسه ) (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسید فسفریک

فروش اسید فسفریک 85% چینی( خوراکی _صنعتی) بشکه و گالون ( زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس بابونه

فروش اسانس بابونه حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس بابونه درتولید صابون - شامپو - شوینده - کارهای صنعتی و ... میباشد  فروش اسانس بابونه  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس بابونه  واردات اسانس بابونه و فروش اسانس بابونه داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس بابونه  اسانس بابونه محصول کشور آلمان‌ - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی قیمت اسانس بابونه   جهت دریافت قیمت اسانس بابونه یا خرید اسانس بابونه با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

سود مایع

فروش سود مایع 50% بشکه 220k گالون 20 ( زیر قیمت بازار ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید   09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس آویشن

فروش اسانس آویشن محصول کشور (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

الکل طبی

فروش الکل طبی یا اتانول طبی 96 % کارتون و تک زیر قیمت بازار **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید   09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس برنج

فروش اسانس برنج محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن برای مصرف خوراکی و کارخانه ها (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

جوش شیرین - بی کربنات سدیم

فروش جوش شیرین (بی کربنات سدیم ) محصول کشور (چینی _ ایرانی ) ( زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس اکالیپتوس

فروش اسانس اکالیپتوس حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس اکالیپتوس برای اسخر - سونا - سالون ماساژ - جکوزی و ... میباشد  فروش اسانس اکالیپتوس  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس اکالیپتوس  واردات اسانس اکالیپتوس و فروش اسانس اکالیپتوس داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  خرید و فروش اسانس اکالیپتوس با قیمت رقابتی  اسانس اکالیپتوس  اسانس اکالیپتوس محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی قیمت اسانس اکالیپتوس  جهت دریافت قیمت اسانس اکالیپتوس یا خرید اسانس اکالیپتوس با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

فروش نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم که لاتین آن Potassium Nitrate، می باشد یک اکسنده قوی می باشد که ترکیب آن یونی است. فرمول شیمیایی نیترات پتاسیم KNO3 می باشد که به شکل گرد به رنگ سفید در طبیعت یافت می شود. یکی از کاربردهای نیترات پتاسیم در کشاورزی می باشد و علت آن نیز دارا بودن نیتروژن در این ماده شیمیایی می باشد. رنگ نیترات پتاسیم سفید و خاکستری می باشد. فروش نیترات پتاسیم 25k محصول کشور (چین _ ایران ) ( زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس آلبالو

فروش اسانس آلبالو حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس آلبالو درتولید کیک - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - شکلات - آبمیوه آلبالو - و ... میباشد  فروش اسانس آلبالو  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس آلبالو  واردات اسانس آلبالو و فروش اسانس آلبالو داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس آلبالو  اسانس آلبالو محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی قیمت اسانس آلبالو  جهت دریافت قیمت اسانس آلبالو یا خرید اسانس آلبالو با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

اسید سیتریک خشک

فروش اسید سیتریک خشک خوراکی ( زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس اسطوخودوس

فروش اسانس اسطوخودوس _ لاوندر محصول (آلمان - فرانسه ) حلال در آب و روغن (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اکسید جیوه قرمز

فروش اکسید جیوه قرمز به رنگ قرمز میباشد وبرای شاقول کاربرد دارد فروش اکسید جیوه  دربسته بندی 100G-250G-500G-1K خرید اکسید جیوه  واردات و فروش اکسید جیوه قرمز داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اکسید جیوه  محصول کشور آلمان  اکسید جیوه قرمز جهت دریافت قیمت اکسید جیوه و خرید اکسید جیوه با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس رازیانه

فروش اسانس رازیانه محصول (آلمان - فرانسه ) محلول در آب و الکل (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ) **ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسید نیتریک

فروش اسید نیتریک 65% ( زیر قیمت بازار ) **ارسال به تمام ایران در اسراع وقت ** جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی