صفحه2

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

گیره حلقه

فروش گیره حلقه تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

کربنات سدیم سنگین

فروش کربنات سدیم سنگین بصورت پودر سفید رنگ میباشد کاربرد کربنات سدیم سنگین - ساخت شیشه - تصفیه آب - صنایع غذایی و...میباشد فروش کربنات سدیم سنگین   دربسته بندی 5K-10K-25K-50K خرید کربنات سدیم سنگین  واردات کربنات سدیم سنگین و فروش کربنات سدیم سنگین داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  کربنات سدیم سنگین  محصول کشور چین - ایران با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی کربنات سدیم  جهت دریافت قیمت کربنات سدیم سنگین یا خرید کربنات سدیم سنگین با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید   09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

قطره چکان

فروش قطره چکان آزمایشگاهی تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

کربنات سدیم سبک

فروش کربنات سدیم سبک بصورت پودر سفید رنگ میباشد کاربرد کربنات سدیم سبک- ساخت شیشه - تصفیه آب - صنایع غذایی و...میباشد فروش کربنات سدیم سبک  دربسته بندی 5K-10K-25K-50K خرید کربنات سدیم سبک  واردات کربنات سدیم سبک و فروش کربنات سدیم سبک داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  کربنات سدیم سبک  محصول کشور چین - ایران با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی کربنات سدیم جهت دریافت قیمت کربنات سدیم سبک یا خرید کربنات سدیم سبک با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید   09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

اسانس زرشک

فروش اسانس زرشک حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده و کاربرد اسانس زرشک درتولید لواشک - آلوچه - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - و ... میباشد  فروش اسانس زرشک  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس زرشک  واردات اسانس زرشک و فروش اسانس زرشک داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس زرشک  اسانس زرشک محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی  قیمت اسانس زرشک  جهت دریافت قیمت اسانس زرشک یا خرید اسانس زرشک با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

قاشقک

فروش قاشقک تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اوره

 فروش اوره بصورت پودر سفید رنگ میباشد کاربرد اوره : کشاورزی - صنایع شیمیایی - سیستم های خودرو و...میباشد. فروش اوره  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-25K خرید اوره  اوره محصول کشور ایران مجوز ازغذاودارومیباشد.شرکت نیکوشیمی  اوره  جهت دریافت قیمت اوره یا خرید اوره با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

اسانس به

فروش اسانس به حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده و کاربرد اسانس به - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - قنادی - و ... میباشد  فروش اسانس به  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس به  واردات اسانس به و فروش اسانس به داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس به  اسانس به محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی  قیمت اسانس به  جهت دریافت قیمت اسانس به یا خرید اسانس به با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

استوانه مدرج

فروش استوانه مدرج با کیفیت عالی خرید استوانه مدرج بصورت : تعداد - تک  فروش استوانه مدرج  واردات استوانه مدرج و فروش استوانه مدرج داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  استوانه مدرج محصول کشور ایران - آلمان - چین  قیمت استوانه مدرج جهت دریافت قیمت استوانه مدرج یا خرید استوانه مدرج با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیایی صنعتی - آزمایشگاهی کاربرد مواد شیمیایی از موادی هستند که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیادی دارند و میتوان گفت که تمامی صنایع از انواع مواد شیمیایی برای تولید و ساخت وسایل استفاده میشود  فروش مواد شیمیایی  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K-160k خرید مواد شیمیایی واردات موادشیمیایی و فروش مواد شیمیایی داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  مواد شیمیایی  مواد شیمیایی از کشورکره - چین - مالزی -آلمان -فرانسه - هند و...با مجوز از غذا و دارو میباشد وارد میشود. شرکت نیکوشیمی سایت مواد شیمیایی  خرید و فروش انواع مواد شیمیایی زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم  کاربرد مواد شیمیایی  جهت دریافت قیمت مواد شیمیایی یا خرید مواد شیمیایی با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 0213372749 شرکت نیکوشیمی

اسانس بیدمشک

فروش اسانس بیدمشک حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده و کاربرد اسانس بیدمشک - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - و ... میباشد  فروش اسانس بیدمشک  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس بیدمشک  واردات اسانس بیدمشک و فروش اسانس بیدمشک داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس بیدمشک  اسانس بیدمشک محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی  قیمت اسانس بیدمشک  جهت دریافت قیمت اسانس بیدمشک یا خرید اسانس بیدمشک با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

پیپت

فروش پیپت تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

سود پرک

فروش سود پرک سوز آور بصورت پودر سفید رنگ میباشد کاربرد سود پرک : درتولید مواد شیمیایی - مواد شوینده ضد عفونی کننده - پزشکی دارو سازی - خمیرکاغذ و تولید کاغذ - تولید نفت - تولید ذغال و...میباشد. فروش سود پرک  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-25K خرید سود پرک  فروش سود پرک شرکت نیکوشیمی تولید شده در کشورایران دارای مجوز از غذا و دارو میباشد.شرکت نیکوشیمی  سود پرک  جهت دریافت قیمت سود پرک یا خرید سود پرک با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس کیوی

فروش اسانس کیوی حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس کیوی درتولید کیک - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - شکلات و ...میباشد  فروش اسانس کیوی  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس کیوی  واردات اسانس کیوی و فروش اسانس کیوی داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس کیوی  اسانس کیوی محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی قیمت اسانس کیوی  جهت دریافت قیمت اسانس کیوی یا خرید اسانس کیوی با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

بالن حجم سنجی

فروش بالن حجم سنجی تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

کربنات باریم

فروش کربنات باریم محصول کشور ایران - چین بصورت پودر سفید رنگ میباشد کاربرد کربنات باریم : سرامیک سازی - لعاب - دوغاب و...میباشد  دربسته بندی 1K-2K-5K-25K واردات و فروش کربنات باریم داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  خرید کربنات باریم  فروش کربنات باریم  جهت دریافت قیمت کربنات باریم یا خرید کربنات باریم با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494

اسانس خیار

فروش اسانس خیارحلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس خیاردرتولید کیک - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - شکلات و ...کاربرد دارد فروش اسانس خیار دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس خیار  واردات اسانس خیارو فروش اسانس خیارداخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس خیاراسانس خیارمحصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی قیمت اسانس خیار جهت دریافت قیمت اسانس خیار یا خرید اسانس خیار با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

بالن تقطیر

فروش بالن تقطیر تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

سولفات سدیم

فروش سولفات سدیم برنگ سفید میباشد و کاربرد کاربرد سولفات سدیم صابون و شوینده - صنایع نساجی - صنایع نساجی - صنایع تولید کاغذ و...میباشد  دربسته بندی 2K-5K-20K-25K محصول کشور : ایران - چین  فروش سولفات سدیم  خرید سولفات سدیم  واردات و فروش سولفات سدیم داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  جهت دریافت قیمت سولفات سدیم یا خرید سولفات سدیم با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494

اسانس گندم

فروش اسانس گندم حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس گندم درتولید کیک - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس - ژله - شکلات و ...میباشد  فروش اسانس گندم  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس گندم  واردات اسانس گندم و فروش اسانس گندم داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  اسانس گندم  محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی قیمت اسانس گندم  جهت دریافت قیمت اسانس گندم یا خرید اسانس گندم با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

بالن ته صاف

فروش بالن ته صاف تعداد و تک **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

متیلن کلراید

فروش متیلن کلراید به رنگ سفید میباشدکاربرد متیلن کلراید مصارف خانگی - مصارف صنعتی - صنعت حمل نقل و...میباشد  دربسته بندی 1K-5K-10K-20K-289 فروش متیلن کلراید  خرید متیلن کلراید  واردات و فروش متیلن کلراید داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  محصول کشور کره با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی جهت دریافت قیمت متیلن کلراید یا خرید متیلن کلراید با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید 

اسانس ویسکی

فروش اسانس ویسکی حلال درآب وروغن بصورت مایع میباشد  فروش اسانس ویسکی  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس ویسکی  واردات و فروش اسانس ویسکی داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد اسانس ویسکی  محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی جهت دریافت قیمت اسانس ویسکی یا خرید اسانس ویسکی با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

بالن ته گرد

فروش بالن ته گرد **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

فروش وازلین آرایشی بهداشتی

فروش وازلین آرایشی بهداشتی بصورت مایع روغنی و به رنگ زرد روشن میباشد  کاربرد وازلین - رفع چروک دست و صورت - درمان سیاهی دور چشم - درمان زخم و سوختگی - مرطوب کننده دست و صورت - درمان شوره سرو...میباشد  فروش وازلین  فروش وازلین آرایشی بهداشتی  شرکت نیکوشیمی تنها شرکتی هست که وازلین بهداشتی بصورت خورد یا بشکه دارد  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K-175K واردات و فروش وازلین آرایشی بهداشتی داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی جهت دریافت قیمت وازلین یا خرید وازلین با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494

اسانس ودکا

فروش اسانس ودکا حلال درآب وروغن بصورت مایع میباشد  فروش اسانس ودکا  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس ودکا  واردات و فروش اسانس ودکا داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد اسانس ودکا  محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی جهت دریافت قیمت اسانس ودکا یا خرید اسانس ودکا با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

چراغ الکلی

فروش چراغ الکلی آزمایشگاهی **زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم ** (ارسال به تمام ایران دراسراع وقت ) جهت دریافت قیمت ویا سفارش محصول باشماره های زیر تماس بگیرید 09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

تگزاپون صدفی

فروش تگزاپون صدفی به رنگ سفید تگزاپون صدفی یکی ازمهم ترین ماده برای تولید شوینده میباشد که باعث کف میشود کاربرد درتولید مایع ضرفشویی - مایع دستشویی - کارواش و...میباشد  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K-160k فروش تگزاپون صدفی  فروش تگزاپن صدفی  واردات و فروش تگزاپون صدفی داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد  محصول کشور مالزی - ایرانی مارک پاکسان - بهداشت با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی جهت دریافت قیمت تگزاپون صدفی یا خرید تگزاپون صدفی با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494

اسانس رزماری

فروش اسانس رزماری حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس رزماری درتولید شامپو - صابون - مایع ضرف شویی - مواد شوینده و ...میباشد  فروش اسانس رزماری  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس رزماری  واردات اسانس رزماری و فروش اسانس رزماری داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد اسانس رزماری  محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی  قیمت اسانس رزماری  جهت دریافت قیمت اسانس رزماری یا خرید اسانس رزماری با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی

اسانس شکلات

فروش اسانس شکلات حلال درآب وروغن بصورت مایع بوده کاربرد اسانس شکلات درتولید نان - کیک - شیرینی - بیسکویت - انواع نوشیدنی ها - آب نبات - آدامس و ...میباشد  فروش اسانس شکلات  دربسته بندی 1K-2K-5K-10K-20K خرید اسانس شکلات  واردات اسانس شکلات و فروش اسانس شکلات داخل ایران فقط توسط شرکت نیکوشیمی میباشد اسانس شکلات  محصول کشور آلمان - فرانسه با مجوز از غذا و دارو میباشد. شرکت نیکوشیمی  قیمت اسانس شکلات  جهت دریافت قیمت اسانس شکلات یا خرید اسانس شکلات با شرکت نیکوشیمی تماس بگیرید  09126724265 09196030122 02133727494 شرکت نیکوشیمی 

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی